Grains

Công ty của chúng tôi

Ceresco có danh tiếng vượt trội trong việc chế biến và xuất khẩu đậu nành dành cho người tiêu dùng.

Nhà sản xuất, nhà chế biến và nhà xuất khẩu đậu nành cho người tiêu dùng

Đậu nành không biến đổi gen (sinh vật biến đổi gen) Được bảo quản nguyên dạng (IP), thông thường và hữu cơ

Tìm hiểu thêm về công ty »