Ceresco nằm trong số những công ty xuất khẩu đậu nành hàng đầu

SỨ MỆNH

“Ceresco đứng trong số những công ty hàng đầu của Canada về xuất khẩu đậu nành dành cho người tiêu dùng. Say mê và tự hào về thành công của công ty, nhân viên của chúng tôi được truyền cảm hứng bởi những giá trị gia đình của công ty nhằm phát triển và đổi mới cả ở thị trường trong nước và quốc tế. Với việc thiết lập tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm cao nhất trong ngành, chúng tôi đảm bảo một vị trí đặc quyền trên phạm vi toàn thế giới cho công ty, đồng thời thể hiện sự tôn trọng tuyệt đối với các nhà sản xuất, khách hàng của chúng tôi và môi trường.”

TẦM NHÌN

“Mục tiêu của Ceresco là nằm trong số những nhà cung cấp đậu nành dành cho người tiêu dùng hàng đầu thế giới. Công ty sẽ sử dụng những nguồn lực, kiến thức và nỗ lực đổi mới của mình để tiếp tục cung cấp sản phẩm đậu nành có chất lượng vượt trội cho các nhà chế biến trên toàn cầu. Ceresco cũng mong muốn phát triển các giống năng suất cao, được bảo quản nguyên dạng, không biến đổi gen mới nhằm đáp ứng các yêu cầu khác nhau của người dân trên toàn thế giới.”

GIÁ TRỊ

“Ceresco cổ vũ và hỗ trợ những giá trị của gia đình, sự tôn trọng, truyền thống, niềm tin, tinh thần nhóm, cam kết và tính toàn vẹn và thúc đẩy chúng trong toàn bộ nhân viên cũng như các nhà sản xuất và khách hàng của mình.”