Các nhà sản xuất của chúng tôi

Ceresco có quan hệ kinh doanh với hơn 450 nhà sản xuất, chủ yếu đến từ Quebec và phía Đông Ontario. Những nhà sản xuất này chuyên canh đậu nành không biến đổi gen, được bảo quản nguyên dạng và đậu nành hữu cơ dành cho người tiêu dùng. Bằng việc gia tăng số lượng nhà sản xuất và đa dạng hóa nguồn cung cấp đậu nành trong một vùng rộng lớn, Ceresco đảm bảo được mục tiêu cung ứng sản phẩm của mình.