Hơn 100 nhân viên phục vụ quý vị!

Ceresco là một công ty đặt tại Canada, có trụ sở chính ở Saint-Urbain-Premier tại tỉnh Quebec. Hơn một trăm nhân viên đóng góp cho sự thành công hàng ngày của Ceresco.

 

Những nhân viên của Ceresco được công nhận vì sự đa dạng về chuyên môn và kỹ năng của mình cũng như lòng kiên định và trung thành của họ với công ty. Mỗi nhân viên đóng một vai trò trung tâm trong tổ chức. Việc giao tiếp giữa các nhân viên và các bộ phận kinh doanh khác nhau của công ty mang lại tính hiệp đồng rất thuận lợi và năng suất cao.

Femme ordinateur

ÁN HÀNG VÀ ĐẶT MUA

Bộ phận Bán hàng và thu mua là trung tâm hoạt động kinh doanh của công ty. Các chuyên gia về bán hàng và đặt mua liên hệ liên tục với những nhà sản xuất và khách hàng và theo dõi thị trường hàng hóa. Họ cũng làm việc chặt chẽ với trung tâm nghiên cứu và phát triển, bộ phận dịch vụ nông nghiệp và truyền thông của công ty.

NGƯỜI GÂY GIỐNG

Được công nhận bởi Hiệp hội giống cây trồng Canada, người gây giống của Ceresco chịu trách nhiệm thực hiện chương trình cải tiến gen đối với cây đậu nành dành cho người tiêu dùng. Người này có tất cả những năng lực cần thiết để phát triển và tạo ra các giống Natto và Đậu phụ được bảo quản nguyên dạng (IP) mới. Người gây giống duy trì mối quan hệ tốt với cả khách hàng và nhà sản xuất nhằm nâng cao kiến thức của mình cho những nhu cầu cụ thể.

Étude semis
Agriculteurs champs

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN

Những chuyên gia khác làm việc tại bộ phận nghiên cứu và phát triển, đặc biệt là điều phối các hoạt động trong suốt cả năm chủ yếu trong giai đoạn gieo hạt và thu hoạch.

THU MUA

Những nhân viên có kỹ năng chịu trách nhiệm tiếp nhận đậu nành tại trụ sở chính và tiến hành nhiều công việc liên quan, bao gồm phân tích đậu nành, các cuộc kiểm tra trong phòng thí nghiệm và phân loại.

Ouvrier machine
grain machine

SẢN XUẤT

Một nhóm các chuyên gia làm việc tại cơ sở điều phối của công ty nhằm tiếp nhận, vệ sinh và bảo quản đậu nành.

HẬU CẦN / XUẤT KHẨU

Những nhân viên chuyên môn chịu trách nhiệm về công việc hậu cần xuất khẩu đậu nành tới thị trường trong nước và quốc tế. Với việc có bộ phận xuất khẩu của riêng mình tại các cơ sở của công ty, Ceresco đã phát triển chuyên môn phù hợp trong việc chuẩn bị giấy tờ và tổ chức vận chuyển đậu nành và gửi hàng đi quốc tế, cho phép tìm kiếm những giải pháp xuất khẩu tốt nhất có thể.

Employée de bureau
Soudure

BẢO DƯỠNG TRANG THIẾT BỊ

Các chuyên gia về máy móc và bảo dưỡng cùng nhau đảm bảo rằng tất cả các trang thiết bị được sử dụng tại cơ sở điều phối Ceresco được sạch sẽ và trong tình trạng hoạt động tốt nhất.

TÀI CHÍNH

Các chuyên gia kế toán và quản lý đảm bảo việc quản trị công ty đúng cách, kiểm soát tài chính tổng thể, phân tích sản xuất, hợp đồng bán hàng và bảo vệ giá thị trường hàng hóa trong kho (biên).

Employé de bureau
Employée de bureau

VĂN PHÒNG BÁN HÀNG

Các nhóm Bán hàng và Dịch vụ của chúng tôi đặt tại Canada, Hà Lan, Nhật Bản và Trung Quốc. Họ làm việc như những đại sứ và liên hệ trực tiếp giữa khách hàng và nhà máy sản xuất. Thiết lập chiến lược nhằm phục vụ tất cả khách hàng của chúng tôi, họ có kiến thức sâu rộng về thị trường địa phương và những yêu cầu nhằm đảm bảo hàng hóa đến nơi nhanh chóng và an toàn.

ĐIỀU ĐỘNG NHÂN VIÊN

Nhằm đáp ứng nhu cầu của các khách hàng và nhà sản xuất, nhân viên của chúng tôi có một đội xe dành riêng cho nhu cầu của họ.