CHỨNG NHẬN VÀ PHẨM CHẤT

 • Chủ sở hữu chứng nhận “Hữu cơ” Canada ECOCERT (CART, COS, NOP, UE)
 • Chủ sở hữu chứng nhận “Hữu cơ” JAS (ECOCERT QAI Japan)
 • Chủ sở hữu chứng nhận “Hữu cơ” hạt giống khỏe mạnh
 • Hạt giống đậu nành Danh mục 1 được Viện hạt giống Canada cấp chứng nhận
 • Máy chế biến hạt giống được Viện hạt giống Canada cấp chứng nhận
 • Hệ thống kiểm soát đậu nành Bảo quản nguyên dạng được Ủy ban ngũ cốc Canada xác nhận
 • Thành viên của hiệp hội xuất khẩu đậu nành Canada
 • Thành viên của Hiệp hội Secan
 • Thành viên của hiệp hội buôn bán hạt giống Canada
 • Thành viên của Câu lạc bộ xuất khẩu nông sản Quebec
 • Thành viên của Fédération des chambres de commerce du Québec
 • Nhà nhập khẩu hạt giống được cấp phép
 • Giấy phép nhập khẩu sợi cây gai dầu

 

soya-sans-ogm1

GMO LÀ GÌ?

Dựa trên định nghĩa của Commission de l’éthique de la science et de la technologie du Québec, sinh vật biến đổi gen (GMO) là “vi sinh vật, cây trồng hoặc động vật có vật chất di truyền đã được con người biến đổi để mang lại cho nó những đặc tính chưa từng có trước đó hoặc đã có nhưng ở một mức độ được xem là không đủ ở trạng thái tự nhiên của nó, hoặc để loại bỏ hoặc giảm bớt những đặc tính cụ thể được xem là không mong muốn”.

Do đó, GMO là một sinh vật sống có vật chất di truyền đã được biến đổi một cách cụ thể bằng cách sử dụng phương pháp được gọi là chuyển gen.

 

soya-sans-ogm2

NON-GMO

Hạt đậu nành của Ceresco được trồng trong đất không biến đổi gen. Nó chưa bao giờ tiếp xúc với những cây trồng đã biến đổi khác. Lúc thu hoạch, Ceresco tiến hành những cuộc kiểm tra phát hiện GMO rất khắt khe trước khi chấp nhận hạt đậu nành. Những hạt đậu nành không đáp ứng được các tiêu chuẩn của Ceresco hay Canada tự động bị loại bỏ hoặc bán để làm thức ăn gia súc. Những tiêu chuẩn này là những tiêu chuẩn khắt khe nhất trên thế giới liên quan đến việc canh tác hạt đậu nành được bảo quản nguyên dạng không biến đổi gen.