Liên hệ chúng tôi

CANADA và USA

Trụ sở chính

164, chemin de la Grande-Ligne
Saint-Urbain-Premier (Québec)
Canada J0S 1Y0

Tel. : 450 427-3831
Số fax : 450 427-2067
Miễn phí : 1 888 427-7692
Trụ sở chính

 

Trung tâm Nghiên cứu

1104, Rang Saint-Régis
Saint-Isidore-de-Laprairie (Québec)
Canada J0L 2A0

Tel. : 450 454-2727
Số fax : 450 454-6907
Trung tâm Nghiên cứu

NHẬT BẢN

Ceresco Marketing inc.

Yokohama Just 1 Bldg
12-6, 2 Chome
Takashima, Nishi-Ku
Yokohama Kanagawa, 220-0011
Japan

Tel. : 045 453-6561
Số fax : 045 453-6562
Ceresco Marketing inc.

Châu ÂU, MALAYSIA, SINGAPORE

SG Ceresco

Fabiana Traldi Janssen, agr.
Account Manager
J H van den Broekstraat 18 – 3071 MB
Rotterdam – The Netherlands

Tel. : +31 65 164 0832
SG Ceresco

TRUNG QUỐC

SG Ceresco

Fancy Wang
Manager
Add: 4-405 Room.Minzuyuan
Zhongshanmen, Hedong
District, Tianjin China

Tel. : 0086-22-84291544
Số fax : 0086-22-84291544
Cell. : 13323327333
SG Ceresco

CHÚNG TÔI NÓI :

French French
Arabic Arabic
Italian Italian
Russian Russian
English English
Chinese Chinese
Japanese Japanese
Portuguese Portuguese
German German
Spanish Spanish
Romanian Romanian
Dutch Dutch
Khmer Khmer
Greek Greek

Yêu cầu thông tin

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.