Bảo quản và Đóng gói

BẢO QUẢN

57 hầm chứa của Ceresco có tổng sức chứa là 28.630 tấn. Với hơn 3.500 tấn khu vực bảo quản được thuê thêm, tổng sức chứa bảo quản của Ceresco vượt quá 32.130 tấn.

Ceresco có thể cất giữ hạt đậu nành trong những hầm chứa trong nhiều năm. Hệ thống theo dõi hạt giống hiệu quả và quản lý toàn bộ kho hàng đảm bảo chất lượng sản phẩm vượt trội.

Storage site No. 1, capacity of 15,060 tKho bảo quản số 1 có sức chứa là 15.060 t

 

Storage site No. 2, capacity of 13,570 tKho bảo quản số 2 có sức chứa là 13.570 t

 

 

ĐÓNG GÓI

Ngoài việc giao đậu nành trong các thùng đựng, Ceresco còn có thể chuẩn bị những túi xách lớn cỡ 1 tấn và túi 30 kg nhằm phù hợp với những nhu cầu cụ thể của khách hàng. Những chiếc túi này được đặt trên các giá kê, được đóng gói bằng lớp co và bảo quản an toàn cho đến khi chúng được chuyển đi.

mulox sac-30kg