Ceresco 单一品种大豆

Ceresco 当前开发的品种更符合其客户的具体需求,而客户将获得可观的收益。

基于在遗传选种上获得的进展,Ceresco开发的品种的具体特征为:

  • 抗病毒
  • 蛋白质含量介于 40%至 52%
  • 富含油质和糖分
  • 颗粒大小: 介于极小(纳豆类)至极大(特种豆腐)之间

 

有机品种

有机品种 有机栽培中使用有机种子,不添加化肥和合成杀虫剂。 Ceresco出售其自有的有机品种。 本公司亦采购有JAS/NOP及CEE证书的常用品种。

本公司的品种

本公司单一品种图

Ceresco 身份保持

Anser

类型 : 最佳值IP大豆
颗粒/公斤5 200
种脐颜色黄色
蛋白质(Db)40,5 %
油质20,0 %
总游离糖11,0 %
蔗糖6,3 %
水苏糖4,5 %

Havane

类型 : 良好的品质 - 所有目的大豆
颗粒/公斤5 000
种脐颜色黄色
蛋白质(Db)41,5 %
油质20,2 %
总游离糖12,2 %
蔗糖7,4 %
水苏糖4,3 %

Kebek

类型 : 很有价值的IP大豆
颗粒/公斤5 200
种脐颜色黄色
蛋白质(Db)42,5 %
油质19,5 %
总游离糖13,2 %
蔗糖6,8 %
水苏糖5,6 %

Eider

类型 : 最佳值IP大豆
颗粒/公斤5 400
种脐颜色黄色
蛋白质(Db)42,5 %
油质20,6 %
总游离糖12,0 %
蔗糖6,3 %
水苏糖5,0 %

Kanuk

类型 : 发芽豆和IP大豆
颗粒/公斤7 100
种脐颜色黄色
蛋白质(Db)42,8 %
油质19,5 %
总游离糖12,6 %
蔗糖5,7 %
水苏糖6,1 %

高蛋白质类

Calao

类型 : 超高端 - 大尺寸的豆腐品种
颗粒/公斤4 600
种脐颜色黄色
蛋白质(Db)44,0 %
油质19,9 %
总游离糖12,9 %
蔗糖6,9 %
水苏糖4,9 %

AAC Rubicon

类型 : 高级 - 大尺寸的豆腐品种
颗粒/公斤3 860
种脐颜色黄色
蛋白质(Db)44,1 %
油质19,7 %
总游离糖12,1 %
蔗糖6,8 %
水苏糖4,6 %

Kéa

类型 : 豆腐类
颗粒/公斤5 200
种脐颜色黄色
蛋白质(Db)42,5 %
油质19,2 %
总游离糖12,4 %
蔗糖7,3 %
水苏糖4,6 %

AAC Vireo

类型 : 豆腐类
颗粒/公斤4 400
种脐颜色黄灰色
蛋白质(Db)43,4 %
油质20,0 %
总游离糖12,8 %
蔗糖6,8 %
水苏糖4,6 %

AC Kamichis

类型 : 豆腐类
颗粒/公斤5 200
种脐颜色黄色
蛋白质(Db)45,0 %
油质17,9 %
总游离糖12,5 %
蔗糖6,6 %
水苏糖5,1 %

RD-714

类型 : 高蛋白质类
颗粒/公斤5 300
种脐颜色黄色
蛋白质(Db)50,5 %
油质16,3 %
总游离糖9,6 %
蔗糖5,2 %
水苏糖4,6 %

催芽豆及纳豆

AAC Coryllis

类型 : 催芽豆及纳豆
颗粒/公斤11 200
种脐颜色黄色
蛋白质(Db)39,1 %
油质19,8 %
总游离糖14,3 %
蔗糖6,1 %
水苏糖5,8 %

Ac Loriot

类型 : 催芽豆及纳豆
颗粒/公斤10 000
种脐颜色黄色
蛋白质(Db)41,3 %
油质19,3 %
总游离糖14,3 %
蔗糖6,3 %
水苏糖5,9 %