Anser

2400 HU
• Excellente tenue en semis de 12-15 po
• Tolérance à la Sclérotinia
• Très bon rendement année après année
trưởng thành
108 jours
Khoảng cách đề xuất
7", 14", 15"
Dân số trung bình
180 000 grains/acre
Ngũ / kg
5 000
Xông
1,2
Chiều cao
84 cm - (33”)
Chiều cao của quả đầu tiên
11 cm - (4”)
Xông
Semis direct et conventionnel
loại đất
Tous types de sol
Sản phẩm tương tự
Fjord
Fjord
2300 UTM
Organic
AC Kamichis
AC Kamichis
2550 UTM
Organic