Kiểm soát chất lượng - Ceresco

Ceresco nổi tiếng về quy trình kiểm soát chất lượng của mình. Các nhà quản lý và nhân viên tại Ceresco được định hướng một cách cụ thể và được ghi nhận về hiểu biết và phán đoán tốt của mình. Việc theo dõi được các chuyên gia công ty thực hiện một cách chính xác và được ghi lại cẩn thận trong sách chi tiết kỹ thuật được chuẩn bị cho mỗi chứng nhận.

Dần dần, Ceresco đã xây dựng được một hệ thống theo dõi rất hiệu quả để giám sát chặt chẽ từng bước của quy trình sản xuất đậu nành, từ hạt giống cho đến việc gieo hạt, từ gieo hạt cho đến thu hoạch, từ thu hoạch cho đến bảo quản trong hầm chứa, và từ hầm chứa đến khách hàng để chế biến cuối cùng.

Các vụ mùa dồi dào từ những nhà sản xuất của Ceresco trải qua những lần kiểm tra về chất lượng và sự tinh khiết khác nhau (độ ẩm, GMO, lượng protein, dầu, chất lượng hạt giống). Chúng sau đó được bảo quản trong các hầm chứa đã được kiểm tra cẩn thận trước đó.

 

LẤY MẪU

Ceresco giữ các mẫu của mỗi lô sản phẩm lúc tiếp nhận và điều chỉnh. Sau khi phân tích và vệ sinh hạt giống đậu nành, các túi 2 kg được bảo quản trong khoảng thời gian từ 18 tháng.

 

GIÁM SÁT NÔNG HỌC

Các chuyên gia nông nghiệp của Ceresco làm việc cùng với các nhà sản xuất nhằm tránh những vấn đề nhất định tại nguồn. Ví dụ, họ phân tích một loạt các yếu tố khác nhau và đảm bảo rằng một sản phẩm đáp ứng được các tiêu chuẩn chất lượng, sản phẩm mà sẽ được chuyển đến Ceresco lúc thu hoạch.

Trong suốt vụ mùa, các chuyên gia Ceresco thường xuyên ghé thăm những nhà sản xuất để đảm bảo việc tuân thủ nghiêm ngặt. Họ kiểm tra hạt giống, xem xét máy móc, quan sát sự phát triển của cây trồng và đề xuất những giải pháp thích hợp.

Khám phá của chúng tôi
của chúng tôi

Xem tất cả các giống