Các loại giống của chúng tôi - Ceresco
Seed guide 2023 (PDF)

Chú thích

Bio

Tận dụng tiềm năng tăng trưởng của canh tác hữu cơ

Nhu cầu của người tiêu dùng đối với các sản phẩm hữu cơ tiếp tục tăng. Ngoài việc là một nền văn hóa hài hòa với môi trường, nó cũng làm tăng lợi nhuận của đất nông nghiệp của bạn.

Đọc thêm

/