Notre
Soya

Voir nos variétés

IP-Đậu hũ có hàm lượng protein cao
IP-Đậu tương lên men và nảy mầm
IP-Thông thường
450
Người trồng

Một sản phẩm đáng tự hào của Canada

Ceresco có quan hệ kinh doanh với hơn 450 người trồng, chủ yếu đến từ Quebec và phía Đông Ontario. Những người trồng này chuyên canh tác đậu nành không biến đổi gen, được bảo quản nguyên dạng và đậu nành hữu cơ dành cho người tiêu dùng. Bằng việc gia tăng số lượng người trồng và đa dạng hóa nguồn cung cấp đậu nành trong một vùng rộng lớn, Ceresco đảm bảo đạt được các mục tiêu mua sắm của mình.

Notre champ
d’expertise

Voir les avantages

Kiểm soát chất lượng và hệ thống truy xuất nguồn gốc
Kiểm soát chất lượng và hệ thống truy xuất nguồn gốc

Ceresco nổi tiếng về quy trình kiểm soát chất lượng của mình.

En apprendre davantage
Cơ sở được điều hòa không khí cực kỳ hiệu quả
Cơ sở được điều hòa không khí cực kỳ hiệu quả

Cơ sở sàng lọc tinh vi của chúng tôi dễ dàng đáp ứng mọi nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.

En apprendre davantage
Sur Le marché
Depuis 1987

Nos experts

Voir nos experts

Hidetsugu Ochiai
Chủ tịch Ceresco Tiếp thị - NHẬT BẢN
Fabiana Traldi Janssen
Giám đốc nghiệp vụ tại Châu Âu và Đông Nam Á
Fancy Wang
Giám đốc nghiệp vụ tại Trung Quốc
Manuel Gendron
Tổng giám đốc
Découvrez notre
Soya

Voir toutes les variétés