Liên hệ chúng tôi - CerescoCANADA VÀ USA
Trụ sở chính
164, chemin de la Grande-Ligne, Saint-Urbain-Premier (Québec), Canada J0S 1Y0
ĐT : 450 427-3831
Fax : 450 427-2067
NHẬT BẢN
Ceresco Marketing inc.
12-6, 2 Chome Takashima, Nishi-Ku Yokohama Kanagawa, 220-0011 Japon
ĐT : 045 453-6561
Fax : 045 453-6562
CHÂU ÂU, MALAYSIA, SINGAPORE
J H van den Broekstraat 18 – 3071 MB, Rotterdam – The Netherlands