CANADA VÀ USA
Trụ sở chính
164, chemin de la Grande-Ligne, Saint-Urbain-Premier (Québec), Canada J0S 1Y0
Tél. : 450 427-3831
Téléc. : 450 427-2067
Sans frais : 1 888 427-7692
NHẬT BẢN
Ceresco Marketing inc.
12-6, 2 Chome Takashima, Nishi-Ku Yokohama Kanagawa, 220-0011 Japon
Tél. : 045 453-6561
Téléc. : 045 453-6562
TRUNG QUỐC
4-404, Minzuyuan, Zhongshanmen, Hedong District, Tianjin, China
Téléc. : 0086-22-84291544
Sans frais : 13323327333
CHÂU ÂU, MALAYSIA, SINGAPORE
J H van den Broekstraat 18 – 3071 MB, Rotterdam – The Netherlands
Tél. : +31 65 164 0832