Dịch vụ nhà sản xuất - Ceresco
Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp

Các chuyên gia nông nghiệp của Ceresco bao gồm những nhà nông học và kỹ thuật có kinh nghiệm. Các chuyên gia của công ty nổi tiếng về chuyên môn của mình. Họ làm việc tại đồng ruộng của các nhà sản xuất và liên lạc thường xuyên với các nhà sản xuất. Với tư cách là những đại diện thu mua, họ cũng đóng vai trò là những người trung gian giữa Ceresco và nhà sản xuất. Họ bán hạt giống cho các nhà sản xuất, sau đó đàm phán thỏa thuận thu mua cây trồng.

Đọc thêm
Thỏa thuận với các Nhà sản xuất

Các đại diện của Ceresco là những nông dân hoặc kỹ thuật viên của Bộ phận nông học công ty. Những chuyên gia này gặp gỡ các nhà sản xuất để đàm phán hợp đồng sản xuất giống đậu nành không biến đổi gen, được bảo quản nguyên dạng hoặc đậu nành thông thường dành cho người tiêu dùng. Ngoài ra, họ có thể đàm phán thỏa thuận đặt hàng với các nhà sản xuất để sản xuất những loại giống khác mà một vài khách hàng của Ceresco yêu cầu.

Đọc thêm
Khám phá của chúng tôi
của chúng tôi

Xem tất cả các giống