Hữu cơ - Ceresco

Trồng hữu cơ, một cách sống

Nông nghiệp hữu cơ là một phương pháp sản xuất cây trồng có liên quan nhiều hơn đến việc không chọn sử dụng thuốc trừ sâu, phân bón và sinh vật biến đổi gen.

Sản xuất hữu cơ là một hệ thống toàn diện được thiết kế để tối ưu hóa năng suất và phù hợp với sự đa dạng của cộng đồng trong phạm vi hệ sinh thái nông nghiệp, bao gồm sinh vật đất, cây trồng và con người. Mục tiêu chính của việc sản xuất hữu cơ là phát triển một môi trường bền vững và hài hòa.

Với việc xử lý trực tiếp với người trồng và kiểm soát quy trình từ gieo hạt đến thu hoạch, chúng tôi có thể đảm bảo việc kiểm tra chất lượng liên tục để không có những hóa chất không mong muốn hay đặc điểm biến đổi gen có thể có trong sản phẩm cuối cùng. Do đó nhấn mạnh vào các phương pháp chế biến và xử lý cẩn thận, nhằm duy trì tính toàn vẹn hữu cơ và chất lượng quan trọng của sản phẩm ở tất cả các giai đoạn sản xuất.

Theo thời gian, Ceresco đã xây dựng được một hệ thống theo dõi rất hiệu quả để giám sát chặt chẽ từng bước của quy trình sản xuất đậu nành. Các vụ mùa dồi dào từ những nhà sản xuất Ceresco trải qua một loạt các cuộc kiểm tra về chất lượng và sự tinh khiết trước khi được chấp nhận để chế biến.

Với việc có được chứng nhận của hàng loạt các cơ quan nhà nước và tư nhân, Ceresco có thể cung cấp nhiều loại đậu nành hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu tổng hợp cho nhiều công ty trên toàn thế giới. Thực tế, Ceresco cung cấp gần một nửa lượng đậu nành hữu cơ bán ra cho người tiêu dùng tại phía Đông của Canada.