Chương trình nghiên cứu - Ceresco

Nhờ có chương trình nghiên cứu của mình, Ceresco đang chuẩn bị cho tương lai với niềm tự hào to lớn.

Hợp tác chặt chẽ với những người trồng, viện nghiên cứu và đối tác chọn lọc của mình, Ceresco phân tích một loạt các đặc điểm để cung cấp cho bạn các loại giống tốt hơn.

Hàng năm, nhóm nghiên cứu của Ceresco so sánh hàng ngàn vật lai giống mới để xác định loại nào đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của khách hàng của chúng tôi.

Khám phá của chúng tôi
của chúng tôi

Xem tất cả các giống