Đội ngũ nông học chuyên biệt - Ceresco

Ceresco theo dõi hạt giống của mình, từ khi trồng đến khi thu hoạch.

Các nhà trồng trọt đánh giá cao chất lượng tư vấn được các chuyên gia dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp của Ceresco cung cấp.

Việc kiểm soát chất lượng vẫn là mối quan tâm chính của bộ phận dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp của Ceresco. Đánh giá đồng ruộng tỉ mỉ là điều cần thiết trong suốt mùa vụ để đảm bảo chất lượng thu hoạch tối ưu.

Khám phá của chúng tôi
của chúng tôi

Xem tất cả các giống