Không có bên trung gian - Ceresco

Ceresco cung cấp liên kết trực tiếp giữa các nhà sản xuất và nhà chế biến. Bằng cách loại bỏ nhu cầu giao dịch với bên giao dịch, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ nhanh chóng và được cá nhân hóa, đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn.

Ceresco được công nhận về sự đa dạng trong chuyên môn và kỹ năng của mình cũng như cam kết mang lại sự thỏa mãn cho khách hàng.

Dịch vụ hậu cần và xuất khẩu của Ceresco, chuẩn bị tất cả tài liệu liên quan đến lô hàng của bạn. Cung cấp vận chuyển để chuyển hàng trong và ngoài nước cho phép chúng tôi tìm được các giải pháp xuất khẩu tốt nhất có thể.

Với các đội Bán hàng và Dịch vụ đặt tại Canada, Hà Lan, Nhật Bản và Trung Quốc, Ceresco đóng vai trò là đại sứ và liên kết trực tiếp giữa khách hàng và nhà máy sản xuất. Chúng tôi thiết lập chiến lược nhằm phục vụ tất cả khách hàng của mình bằng kiến thức sâu rộng về thị trường địa phương và những yêu cầu nhằm đảm bảo hàng hóa đến nơi nhanh chóng và an toàn.

Khám phá của chúng tôi
của chúng tôi

Xem tất cả các giống