Các loại giống có giá trị cao - Ceresco

Việc sản xuất đậu nành bảo quản nguyên dạng của chúng tôi tuân thủ các quy trình nghiêm ngặt bắt đầu bằng việc phát triển các loại giống mới và tiếp tục cho đến khi sản phẩm được chuyển đến nhà máy của bạn.

Các loại giống đậu nành được bảo quản nguyên dạng độc đáo của chúng tôi đảm bảo chất lượng phù hợp, truy xuất nguồn gốc trong suốt quá trình sản xuất và các loại giống đáp ứng yêu cầu của bạn.

Bằng cách sử dụng các loại giống Ceresco, bạn có thể chắc chắn về một sản phẩm chất lượng đồng đều.

Khám phá của chúng tôi
của chúng tôi

Xem tất cả các giống