AC Loriot - Ceresco

Loriot

2650 HU
• Determined growth
• Good stand
• Stable yield year after year
• Good tolerance to Sclerotinia for a Natto
• Cost of seeds per acre more economical than conventional soybeans
trưởng thành
118 days
Khoảng cách đề xuất
7", 14", 15", 21"
Dân số trung bình
180 000 grains/acres
Ngũ / kg
11 800
Xông
1,5
Chiều cao
30” - (77 cm)
Chiều cao của quả đầu tiên
4” - (10,5 cm)
Xông
Conventional
loại đất
All types of soil
Sản phẩm tương tự
AAC Rubicon
AAC Rubicon
2700 HU
Organic
RD-714
RD-714
2600 HU
Organic

Bạn có muốn biết thêm thông tin về hạt giống của chúng tôi hoặc muốn nói chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi không?

Điền vào mẫu dưới đây