Havane - Ceresco

Havane

2750 UTM
• Variété très populaire dans le marché
• Excellente vigueur, très bon rendement, stable
• Tolérance à la Sclérotinia
• Robuste pour tous types de sol
trưởng thành
123 jours
Khoảng cách đề xuất
15", 30"
Dân số trung bình
165 000 grains/acre
Ngũ / kg
5 000
Xông
1,3
Chiều cao
90 cm - (35.5”)
Chiều cao của quả đầu tiên
12 cm - (4.7”)
Xông
Semis direct et conventionnel
loại đất
Tous types de sol
Sản phẩm tương tự
Eider
Eider
2800 HU
Organic
AAC Coryllis
AAC Coryllis
2750 HU
Yoho
Yoho
2700 UTM | MR 0.7
Organic

Bạn có muốn biết thêm thông tin về hạt giống của chúng tôi hoặc muốn nói chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi không?

Điền vào mẫu dưới đây