Mondo - Ceresco

Mondo

2750 UTM | MR 0.9
• Nouvelle variété
• Protéine de haute qualité
• Bonne tolérance à la Sclérotinia
• Recommandée en Ontario et au Québec
• Bon potentiel de rendement
trưởng thành
123 jours
Khoảng cách đề xuất
15", 30"
Dân số trung bình
160 000 grains/acre
Ngũ / kg
4 350
Xông
1,3
Chiều cao
106 cm - (41,7")
Chiều cao của quả đầu tiên
5.5 cm - (14 ")
Xông
Semis direct et conventionnel
loại đất
Tous types de sol

Bạn có muốn biết thêm thông tin về hạt giống của chúng tôi hoặc muốn nói chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi không?

Điền vào mẫu dưới đây