Từ chuyên gia đến chuyên gia - Ceresco

Được đào tạo đặc biệt để cung cấp cho bạn các giải pháp đã được chứng minh, các cố vấn nông nghiệp của chúng tôi biết được thực tế và những hạn chế của việc trồng đậu nành. Sự hợp tác giữa các nhà sản xuất và cố vấn đảm bảo giám sát chặt chẽ trong suốt mùa vụ và thu hoạch vượt quá mong đợi của bạn.

Khám phá của chúng tôi
của chúng tôi

Xem tất cả các giống