Không có bên trung gian - Ceresco

Bằng việc kinh doanh trực tiếp với Ceresco để mua hạt giống và bán các loại cây trồng của bạn, bạn được hưởng lợi từ một đội ngũ hiểu rõ bạn. Chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu của bạn một cách nhanh chóng, giảm số lượng đầu mối trung gian và điều chỉnh dịch vụ của chúng tôi để phục vụ bạn tốt hơn.

Khám phá của chúng tôi
của chúng tôi

Xem tất cả các giống