Thỏa thuận với các Nhà sản xuất - Ceresco

Các đại diện của Ceresco là những nông dân hoặc kỹ thuật viên của Bộ phận nông học công ty. Những chuyên gia này gặp gỡ các nhà sản xuất để đàm phán hợp đồng sản xuất giống đậu nành không biến đổi gen, được bảo quản nguyên dạng hoặc đậu nành thông thường dành cho người tiêu dùng. Ngoài ra, họ có thể đàm phán thỏa thuận đặt hàng với các nhà sản xuất để sản xuất những loại giống khác mà một vài khách hàng của Ceresco yêu cầu.

Giá đậu nành được xác định dựa trên chủng loại sản phẩm, số lượng cây trồng, bảo quản, địa điểm và thời gian giao hàng. Giá cả thay đổi dựa trên đề nghị và nhu cầu và bao gồm bốn yếu tố không thể thiếu, bao gồm hợp đồng dài hạn, giá cơ sở và phí và phí lưu giữ.

Hợp đồng dài hạn

Đậu nành được buôn bán tại Sở giao dịch chứng khoán Chicago. Ủy ban thương mại Chicago (CBOT) là thị trường tham chiếu của thế giới. Giá đậu nành được dựa trên những yếu tố cơ bản và kỹ thuật quốc tế.

Giá cơ sở

Giá cơ sở phản ánh tỷ giá ngoại hối giữa đồng đô-la Mỹ và đồng đô-la Canada. Cung và cầu tại địa phương cũng phản ánh giá cơ sở.

Trả phí

Phí của giống liên quan đến chi phí trả cho việc sản xuất một loại đậu nành cụ thể. Nói chung, phí được điều chỉnh dựa trên việc bảo quản cụ thể mà mỗi loại giống cây đòi hỏi. Ví dụ, việc chăm sóc càng nhiều cho một giống cụ thể, thì phí càng cao.

Khám phá của chúng tôi
của chúng tôi

Xem tất cả các giống