Bảo quản - Ceresco

Sẵn sàng cung ứng

Ceresco có các nhà kho lớn với tổng diện tích 35.000 feet vuông. Chúng được sử dụng để cất giữ rất nhiều sản phẩm đã được chọn lọc đang chờ giao hàng.

Ngoài việc giao đậu nành trong các thùng đựng, Ceresco còn có thể chuẩn bị những túi xách lớn cỡ 1 tấn và túi 25kg đến 30 kg nhằm phù hợp với những nhu cầu cụ thể của khách hàng. Những chiếc túi này được đặt trên các giá kê, được đóng gói bằng lớp co và bảo quản an toàn cho đến khi chúng được chuyển đi.

Hàng hóa luôn đầy đủ

57 hầm chứa của Ceresco có tổng sức chứa là 28.630 tấn. Với hơn 3.500 tấn khu vực bảo quản được thuê thêm, tổng sức chứa bảo quản của Ceresco vượt quá 32.130 tấn.

Ceresco có thể cất giữ hạt đậu nành trong những hầm chứa trong nhiều năm. Hệ thống theo dõi hạt giống hiệu quả và quản lý toàn bộ kho hàng đảm bảo chất lượng sản phẩm vượt trội.

Khám phá của chúng tôi
của chúng tôi

Xem tất cả các giống