AC Kimichis - Ceresco

Kamichis

2550 HU
• Good strength at sowing
• Praised variety for its high protein content
• Very good yield in it’s mature group
• Very good stand
• Can be seeded later in the season for higher HU regions
trưởng thành
113 days
Khoảng cách đề xuất
12", 15"
Dân số trung bình
180 000 grains/acres
Ngũ / kg
6 300
Xông
1,2
Chiều cao
84 cm - (33”)
Chiều cao của quả đầu tiên
11 cm - (4”)
Xông
No-till and conventional
loại đất
All types of soil
Sản phẩm tương tự
Loriot
Loriot
2650 HU

Bạn có muốn biết thêm thông tin về hạt giống của chúng tôi hoặc muốn nói chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi không?

Điền vào mẫu dưới đây