AAC Kovik - Ceresco

AAC Kovik

2650 UTM
• Variété branchue
• Très bon rendement dans sa catégorie
• Très bonne tenue
• Bonne tolérance à la Sclérotinia
• Se démarque par sa couleur blanche à maturité
trưởng thành
118 jours
Khoảng cách đề xuất
15", 30"
Dân số trung bình
170 000 grains/acre
Ngũ / kg
4 500
Xông
1,2
Chiều cao
76 cm - (30”)
Chiều cao của quả đầu tiên
9,4 cm - (3.7”)
Xông
Semis direct et conventionnel
loại đất
Tous types de sol
Sản phẩm tương tự
Loriot
Loriot
2650 HU
Yoho
Yoho
2700 UTM | MR 0.7
Organic

Bạn có muốn biết thêm thông tin về hạt giống của chúng tôi hoặc muốn nói chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi không?

Điền vào mẫu dưới đây