Kebek - Ceresco

Kebek

2400 HU
• Well adapted for zones of 2400 HU
• Very good yield in it’s mature group
• Excellent stand
trưởng thành
112 days
Khoảng cách đề xuất
7", 14", 15"
Dân số trung bình
175 000 grains/acres
Ngũ / kg
5 100
Xông
1
Chiều cao
62 cm - (24.5”)
Chiều cao của quả đầu tiên
9 cm - (4”)
Xông
No-till and conventional
loại đất
All types of soil
Sản phẩm tương tự
Fjord
Fjord
2300 HU
Organic
Kamichis
Kamichis
2550 HU
Organic

Bạn có muốn biết thêm thông tin về hạt giống của chúng tôi hoặc muốn nói chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi không?

Điền vào mẫu dưới đây