SC10-13.82 - Ceresco

Fryatt

2700 UTM | MR 0.7
• Belle couleur du plant
• Bon rendement dans sa catégorie à haute protéine
• Très bonne tenue
• Meilleure prime
trưởng thành
120 jours
Khoảng cách đề xuất
15", 21"
Dân số trung bình
180 000 grains/acre
Ngũ / kg
5 000
Xông
1,2
Chiều cao
86 cm - (34”)
Chiều cao của quả đầu tiên
13 cm - (5.2”)
Xông
Semis direct et conventionnel
loại đất
Tous types de sol
Sản phẩm tương tự
AAC Rubicon
AAC Rubicon
2700 HU
Organic
AAC Coryllis
AAC Coryllis
2750 HU
Havane
Havane
2750 UTM
Organic
Yoho
Yoho
2700 UTM | MR 0.7
Organic

Bạn có muốn biết thêm thông tin về hạt giống của chúng tôi hoặc muốn nói chuyện với một trong những chuyên gia của chúng tôi không?

Điền vào mẫu dưới đây