Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp - Ceresco

Các chuyên gia nông nghiệp của Ceresco bao gồm những nhà nông học và kỹ thuật có kinh nghiệm. Các chuyên gia của công ty nổi tiếng về chuyên môn của mình. Họ làm việc tại đồng ruộng của các nhà sản xuất và liên lạc thường xuyên với các nhà sản xuất. Với tư cách là những đại diện thu mua, họ cũng đóng vai trò là những người trung gian giữa Ceresco và nhà sản xuất. Họ bán hạt giống cho các nhà sản xuất, sau đó đàm phán thỏa thuận thu mua cây trồng.

Nhưng tại Ceresco, công việc của họ không chỉ giới hạn trong việc bán hạt giống. Ngược lại, mọi thứ mới chỉ bắt đầu ở đây.

Các chuyên gia nông nghiệp của Ceresco cũng đóng vai trò như những cố vấn đặc biệt cho nhà sản xuất. Ví dụ, họ phân tích một loạt các yếu tố (loại đất, vùng sản xuất v.v.) để xác định những lợi thế vùng đất của các nhà sản xuất để tư vấn cho họ về những giống phù hợp nhất mà họ nên canh tác.

Trong năm, họ thường xuyên ghé thăm các nhà sản xuất để đảm bảo việc giám sát chặt chẽ. Họ thẩm định hạt giống, quan sát cách thức cây trồng và đất được xử lý, điều chỉnh máy gặt đập liên hợp, tìm ra những giải pháp trong trường hợp cây trồng mắc bệnh v.v.

Việc kiểm soát chất lượng vẫn là mối quan tâm chính của nhóm Đội ngũ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp. Các chuyên gia của Ceresco luôn làm việc kết hợp chặt chẽ với Bộ và Sở nông nghiệp của Canada và Quebec nhằm đáp ứng những tiêu chuẩn áp dụng trên toàn quốc và chia sẻ thông tin liên quan về văn hóa đậu nành.

Qua nhiều năm, các nhà nông học và kỹ thuật viên của Ceresco đã tạo dựng được một mối quan hệ tin cậy với các nhà sản xuất và cơ quan chính phủ. Chất lượng và phản ứng nhanh chóng của họ cho phép mọi người được hưởng lợi từ dịch vụ chuyên nghiệp vượt trội.

Khám phá của chúng tôi
của chúng tôi

Xem tất cả các giống