AAC Coryllis - Ceresco

AAC Coryllis

39,1% protein
Ngũ / kg
11 200
Màu Hilum
Màu vàng
chất đạm (Db)
39,1 %
Dầu
19,8 %
Đường miễn phí Ttl
14,3 %
Saccharose
6,1 %
Stachyose
5,8 %
Sản phẩm tương tự
Eider
Eider
42,5% protein
Organic
Loriot
Loriot
Protein 41,3%
Havane
Havane
41,5% protein
Organic

Vous souhaitez commander un échantillon ou parler à l'un de nos experts ?

Điền vào mẫu dưới đây