Havane - Ceresco

Havane

41,5% protein
Ngũ / kg
5 000
Màu Hilum
Màu vàng
chất đạm (Db)
41,5 %
Dầu
20,2 %
Đường miễn phí Ttl
12,2 %
Saccharose
7,4 %
Stachyose
4,3 %
Sản phẩm tương tự
Kebek
Kebek
42,5% de protein
Organic
Eider
Eider
42,5% protein
Organic
Loriot
Loriot
Protein 41,3%

Vous souhaitez commander un échantillon ou parler à l'un de nos experts ?

Điền vào mẫu dưới đây