Eider - Ceresco

Eider

42,5% protein
Ngũ / kg
5 400
Màu Hilum
Màu vàng
chất đạm (Db)
42,5 %
Dầu
20,6 %
Đường miễn phí Ttl
12,0 %
Saccharose
6,3 %
Stachyose
5,0 %
Sản phẩm tương tự
Kebek
Kebek
42,5% de protein
Organic
AAC Vireo
AAC Vireo
43,4% de protein
Organic
Havane
Havane
41,5% protein
Organic

Vous souhaitez commander un échantillon ou parler à l'un de nos experts ?

Điền vào mẫu dưới đây