AC Loriot - Ceresco

Loriot

Protein 41,3%
Ngũ / kg
10 000
Màu Hilum
Màu vàng
chất đạm (Db)
41,3 %
Dầu
19,3%
Đường miễn phí Ttl
14,3%
Saccharose
6,3%
Stachyose
5,9%
Sản phẩm tương tự
Anser
Anser
40,5% protein
Organic
Kebek
Kebek
42,5% de protein
Organic
Eider
Eider
42,5% protein
Organic
Havane
Havane
41,5% protein
Organic

Vous souhaitez commander un échantillon ou parler à l'un de nos experts ?

Điền vào mẫu dưới đây