Kebek - Ceresco

Kebek

42,5% de protein
Ngũ / kg
5 200
Màu Hilum
Màu vàng
chất đạm (Db)
42,5 %
Dầu
19,5 %
Đường miễn phí Ttl
13,2 %
Saccharose
6,8 %
Stachyose
5,6 %
Sản phẩm tương tự
AAC Vireo
AAC Vireo
43,4% de protein
Organic
Eider
Eider
42,5% protein
Organic
Havane
Havane
41,5% protein
Organic

Vous souhaitez commander un échantillon ou parler à l'un de nos experts ?

Điền vào mẫu dưới đây