AAC Vireo - Ceresco

AAC Vireo

43,4% de protein
Ngũ / kg
4 400
Màu Hilum
Xám vàng
chất đạm (Db)
43,4 %
Dầu
20,0 %
Đường miễn phí Ttl
12,8 %
Saccharose
6,8 %
Stachyose
4,6 %
Sản phẩm tương tự
AAC Rubicon
AAC Rubicon
44,1% de protein
Organic
Kebek
Kebek
42,5% de protein
Organic
Eider
Eider
42,5% protein
Organic
Kamichis
Kamichis
45,0 % de protein
Organic

Vous souhaitez commander un échantillon ou parler à l'un de nos experts ?

Điền vào mẫu dưới đây