AAC Rubicon - Ceresco

AAC Rubicon

44,1% de protein
Ngũ / kg
3 860
Màu Hilum
Màu vàng
chất đạm (Db)
44,1 %
Dầu
19,7 %
Đường miễn phí Ttl
12,1 %
Saccharose
6,8 %
Stachyose
4,6 %
Sản phẩm tương tự
Kebek
Kebek
42,5% de protein
Organic
AAC Vireo
AAC Vireo
43,4% de protein
Organic
Eider
Eider
42,5% protein
Organic
Kamichis
Kamichis
45,0 % de protein
Organic

Vous souhaitez commander un échantillon ou parler à l'un de nos experts ?

Điền vào mẫu dưới đây