AC Kimichis - Ceresco

Kamichis

45,0 % de protein
Ngũ / kg
5 200
Màu Hilum
Màu vàng
chất đạm (Db)
45,0 %
Dầu
17,9 %
Đường miễn phí Ttl
12,5 %
Saccharose
6,6 %
Stachyose
5,1 %
Sản phẩm tương tự
AAC Rubicon
AAC Rubicon
44,1% de protein
Organic
Kebek
Kebek
42,5% de protein
Organic
AAC Vireo
AAC Vireo
43,4% de protein
Organic
Eider
Eider
42,5% protein
Organic

Vous souhaitez commander un échantillon ou parler à l'un de nos experts ?

Điền vào mẫu dưới đây