Anser - Ceresco

Anser

40,5% protein
Ngũ / kg
5 200
Màu Hilum
Màu vàng
chất đạm (Db)
40,5 %
Dầu
20,0 %
Đường miễn phí Ttl
11,0 %
Saccharose
6,3 %
Stachyose
4,5 %
Sản phẩm tương tự
Eider
Eider
42,5% protein
Organic
AAC Coryllis
AAC Coryllis
39,1% protein
Loriot
Loriot
Protein 41,3%
Havane
Havane
41,5% protein
Organic

Vous souhaitez commander un échantillon ou parler à l'un de nos experts ?

Điền vào mẫu dưới đây