RD-714 - Ceresco

RD-714

50,5% protein
Ngũ / kg
5 300
Màu Hilum
Màu vàng
chất đạm (Db)
50,5 %
Dầu
16,3 %
Đường miễn phí Ttl
9,6 %
Saccharose
5,2 %
Stachyose
4,6 %
Sản phẩm tương tự
AAC Rubicon
AAC Rubicon
44,1% de protein
Organic
Kebek
Kebek
42,5% de protein
Organic
AAC Vireo
AAC Vireo
43,4% de protein
Organic
Kamichis
Kamichis
45,0 % de protein
Organic

Vous souhaitez commander un échantillon ou parler à l'un de nos experts ?

Điền vào mẫu dưới đây